Hur vi jobbar

1. Efter att du tagit kontakt med Fönsterbutiken så bokas en tid för mätning av de produkter du är intresserad av.
Mätning och rådgivning i ditt hem är helt kostnadsfritt och inte bindande! Vi står för måtten på fönster och dörrar!

2. Efter detta så får du en offert hemskickad till dig och tycker du att denna är ok så går vi vidare.
Vi kommer tillbaka och gör en andra mätning en så kallad finmätning och går igenom hängningar, spröjs , poster , ventiler mm. allt för att minimera risken för att det ska bli fel.
Vi jobbar allt som oftast med fasta priser så inga andra avgifter tillkommer.
( dolda skador som röta, frostsprängning av puts o dyl. gäller dock inte i det fasta priset )

3. Beställning av era produkter görs.

4. När era produkter anlänt till oss så skickas faktura på dessa till er.
Ska montering utföras så är det lättast att era fönster/dörrar får stå levererade hos Er till montaget ska ske.

5. Montagetiden bestäms.
Vid fönstermontage skall , lampor, blommor mm plockas bort. Montörer behöver ca 1 m fritt framför där objektet ska monteras
Det ska vara lättframkomligt för montörerna att ta sig fram.
Om gamla fönster dörrar ska bortforslas skall detta påtalas innan avtalet sluts. Bortforsling ingår inte som standard i entreprenaden. Men naturligtvis hjälper vi er med detta mot en avgift. Företag får betala deponi vid lämnade av byggavfall medan privatpersoner får slänga gratis.

6. Efter avlutat godkänt jobb så utgår faktura på arbetskostnaden. Du får alltså 2 fakturor!
En på beställda produkter, och en för arbete vid avslutad entreprenad.